Đô Lương- Thành công mô hình trồng chanh không hạt

Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thời gian qua, huyện Đô Lương đã tập trung chỉ đạo các xã  khai thác lợi thế của từng vùng và xây dựng các mô hình cây ăn quả. Trong đó xây dựng thành công mô hình chanh không hạt.  Đến nay, sau 2 năm khảo nghiệm  giống chanh không hạt bước đầu đã đem lại hiệu quả cho người trồng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt