Thị Trấn, Đô Lương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Thị Trấn huyện Đô Lương tổ chức lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát các trục đường của tất cả các khối. Việc lắp đặt camera giám sát được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt