Trường THCS Lý Nhật Quang thực hiện mô hình học sinh toàn trường biết bơi.

Trường THCS Lý Nhật Quang là trường đầu tiên của huyện Đô Lương được Sở văn hóa, thể thao tỉnh chọn làm thí điểm mô hình học sinh “toàn trường biết bơi”, sau một tháng hoạt động, trường THCS Lý Nhật Quang đã tổ chức dạy bơi cho 170 em học sinh lớp 6.Đây là việc làm thiết thực, góp phần phòng chống đuối nước cho học sinh.

a1

Trường THCS Lý Nhật Quang là trường đầu tiên của huyện Đô Lương được Sở văn hóa, thể thao tỉnh chọn làm thí điểm mô hình học sinh “toàn trường biết bơi”

Để tổ chức có hiệu quả các lớp dạy bơi, trường THCS LÝ Nhật Quang đã phân công cho 3 giáo viên thể chất trực tiếp luyện dạy bơi cho các em. Các giáo viên này đều đã được tham gia các lớp tập huấn kĩ năng bơi lội, các phương pháp phòng chống đuối nước..

Bể bơi trường THCS  Lý Nhật Quang được đầu tư hơn 150 triệu đồng, có hệ thống xử lí lọc 2 lần, hệ thống máy bơm đảm bảo nước lưu thông thay đổi liên tục, nguồn nước đảm bảo vệ sinh. Bể được đưa vào sử dụng ngày từ 20/7, nhà trường tổ chức dạy bơi cho các em khối 6 mỗi em học từ 12 đến 15 buổi là biết bơi, đến thời điểm này, trường đã hoàn thành việc dạy bơi cho 170 em khối 6 và đang tiến hành dạy cho các em khối 7 và khối 8, trong tháng 9 sẽ tiếp tục dạy bơi cho các em khối 9.

a2

Thầy giáo dạy các kỹ thuật bơi cho các em học sinh.

Trong số các em học bơi, đã có trên 90%  em biết bơi, những em chưa biết bơi sẽ tiếp tục được học bơi. Phấn đấu đến hết tháng 9, 100% học sinh đều biết bơi.

Việc tổ chức dạy bơi, học bơi ở trường THCS Lý Nhật Quang sẽ góp phần giúp các em toàn trường biết bơi để từ đó hạn chế đuối nước có thể xảy ra.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt