Ngân hàng CSXH Đô Lương: Kiểm tra hoạt động tín dụng tại cơ sở

Thực hiện lịch công tác hàng tháng, thời gian qua, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH huyện Đô lương đã tổ chức kiểm tra hoạt động tín dụng tại cơ sở năm 2019.

Chương trình kiểm tra hoạt động tín dụng tại cơ sở được ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH Đô lương tổ chức mỗi năm 1 lần tại 33 xã thị trấn vào các ngày giao dịch cố định. Nội dung kiểm tra bao gồm: Hồ sơ lưu tổ, kiểm tra hạch toán cũng như sử dụng PUT tại các đơn vị ủy thác, các chương trình giao dịch, hợp đồng ủy nhiệm và các hoạt động tín dụng. Thành phần dự kiểm tra gồm chủ tịch UBND xã, cán bộ chuyên trách ban giảm nghèo và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn…

1

Ngân hàng CSXH Đô Lương: Kiểm tra hoạt động tín dụng tại cơ sở. Ảnh: Huy Khôi

Qua kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, các đơn vị đã quan tâm đến nội dung nhận và quản lý vốn ủy thác, thực hiện tốt 6 công đoạn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao dư nợ và chất lượng tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm nhanh nợ quá hạn, đồng thời có biện pháp xử lý dứt điểm các đối tượng nợ đến hạn, nợ quá hạn, sử dụng vốn sai mục đích. Đối với hoạt động ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị nhận ủy thác cơ sở đều triển khai tốt các hoạt động theo nội dung ủy thác đã ký kết. Theo kế hoạch đợt này, ngân hàng CSXH sẽ kiểm tra tại 8 đơn vị, bao gồm: Lạc Sơn, Lưu Sơn, Trung Sơn, Thái Sơn, Mỹ Sơn, Hồng Sơn, Văn Sơn và Bồi Sơn.

                                                                 Huy Khôi

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt