Mỹ Sơn – Hồ đập khô cạn, hàng trăm ha lúa hè thu khô héo

Mỹ Sơn Là xã vùng cuối huyện của huyện Đô Lương,  đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là nguồn, nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp hoàn toàn  phụ thuộc vào các hồ đập. Tuy nhiên, do nhiều năm không được tu sửa, nạo vét nên lượng bùn đất bồi đắp đã làm cạn lòng đập, dẫn đến lượng nước dữ trữ rất ít.  Mới chỉ đầu mùa nắng, nóng các hồ đập đã khô cạn, hàng trăm ha lúa hè thu bị khô héo có nguy cơ mất trắng. 

2

Hàng trăm ha lúa của Mỹ Sơn có nguy cơ mất trắng do thiếu nước

Mỹ Sơn những ngày của đợt nắng nóng đầu tháng 7, những thửa ruộng khô trắng, lúa đã bắt đầu héo khô. Gia đình bà Đặng Thị Hải ở xóm 7 làm 10 sào lúa hè thu thì tất cả đều bị khô trắng, Lượng nước còn lại trong mương dù cố gắng vớt vát cũng chỉ đủ tưới cho một góc ruộng. Ruộng cách xa đập nước, nhưng nước trong đập giờ cũng đã cạn kiệt nên giờ bà Hải và người dân Mỹ Sơn đang hy vọng trời nhanh mưa.

4

6 sào lúa hè thu của gia đình bà Hải đều bị khô nứt nẻ do thiếu nước.

Không chỉ gia đình bà Hải mà giờ đây nhiều người dân xã Mỹ Sơn đang ở trong tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và thiếu nước tưới cho sản xuất hè thu đặc biệt là trên 300 ha lúa đang chờ nước trời. Tại xóm 2 có hơn 30 ha đang trong tình trạng khô hạn nặng, người dân Mỹ Sơn đang thực sự lo lắng, đứng ngồi không yên bởi nước trong các hồ, đập đã cạn kiệt không đủ nước để bơm.

3

Người dân xã Mỹ Sơn đang nỗ lực bơm nước để cứu lúa

Đập Cửa Truông, một trong những con đập lớn của xã Mỹ Sơn nay cũng đã khô tận đáy, với trữ lượng nước trên 1 triệu m3 nước, hàng năm đập cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân.  Tuy nhiên do nhiều năm không được nạo vét nên bùn, đất đã làm bồi lắng lòng đập đã đến trữ lượng nước trong đập còn rất ít. Nếu có chỉ đủ nước phục vụ gieo cấy.

 

5

Đập Cửa Truông, đập lớn nhất của xã Mỹ Sơn cũng đã xuống mực nước chết.

Mỹ Sơn, Là xã khó khăn của huyện Đô Lương, trong nông nghiệp, nước tưới phục vụ sản xuất phụ thuộc vào nước từ hệ thống sông Khuôn và hồ đập trên địa bàn. Tuy nhiên do ở cuối nguồn nên việc bơm nước từ sông Khuôn thường gặp khó khăn. Hiện tại, Mỹ Sơn có 14 hồ đập lớn nhỏ có trữ lượng nước có thể lên tới 1 triệu m3 nước, một số đập lớn như: Đập Cửa Truông, đập Me, đập Khe khế…hàng năm cung cấp nước tưới phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiếp của nhân dân. Những năm gần đây, lượng nước tưới từ các đập phục vụ sản xuất và đời soogns của nhân dân ngày càng giảm. Nguyên nhân cơ bản do lòng hồ, đập bị bồi lấp  nhưng không được nạo vét, làm cho lòng hồ ngày càng cạn, trữ lương nước ít dẫn tới tình trạng thiếu nước.  Chỉ tính vụ hè thu năm nay chí mới nắng đợt đầu mà xã Mỹ Sơn đã có trên  200/370 ha lúa hè thu  bị khô hạn,  có nguy cơ mất trắng.

1

Nhiều  đập ở xã Mỹ Sơn đã bị khô cạn do nhiều năm không được nạo, vét.

Thực trạng các đập bị bồi đắp nhiều năm không được nạo vét, làm cạn lòng hồ đập gây thiếu nước tưới cho sản xuất của xã Mỹ Sơn. Đang làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều diện tích đất đang bị bỏ hoang trong vụ hè thu, nhiều ha lúa đã gieo trồng đang bị khô héo.  Nhân dân xã Mỹ Sơn mong các cấp có sự đầu tư, hỗ trợ để thực hiện việc nạo vét lòng hồ, đập, nhằm tăng trữ lượng nước, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân .

 

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt