Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 46 CT/TW của Bộ chính trị và chỉ thị số 47 CT/TW của Ban bí thư

Sáng ngày 19/10/2015, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 46 CT/TW của Bộ chính trị ngày 22/6/2015 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới" và chỉ thị số 47 CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy". Tham gia hội nghị có 200 cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị và các xã thị.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện quán triệt chỉ thị số 46 CT/TW của Bộ chính trị
%image_alt%

Cũng trong đợt này, UBND huyện đã đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị 46 CT/TW của bộ chính trị và chỉ thị 47 CT/TW của ban bí thư trung ương về nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Đây là nhiệm vụ quan trọng để các ban ngành và các xã thị tổ chức triển khai có hiệu quả.

Văn Đăng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt