73 tổ chức, cá nhân  ủng hộ tôn tạo, xây dựng Đền Quả Sơn

Sau 12 ngày phát động, đến ngày 6/2/2017( tức là ngày 10 tháng Giêng âm lịch) đã có 73 tổ chức, cá nhân ủng hộ “ quỹ bảo tồn, tôn tạo đền thờ Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang” với tổng số tiền là 180 triệu đồng.

den-qua-son

Việc nhiều tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ “ quỹ bảo tồn, tôn tạo đền thờ Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang” là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước – nhớ nguồn” và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

den-qua-son2