6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Đô Lương đạt 20 tỷ 556 triệu đồng

       Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của huyện Đô Lương đạt 20 tỷ 556 triệu đồng, chiếm 67,4% dự toán pháp lệnh, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2008.

%image_alt%
Trung tâm thương mại chợ Đô Lương

       Trong đó có một số chỉ tiêu sắc thuế đạt cao như: Thuế công thương nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt 79,7% dự toán năm, thuế nhà đất thu đạt 121,9% dự toán năm, lệ phí trước bạ 90,9% dự toán năm. Có 31/33 xã thị thu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế nhà đất năm 2009, 33/33 xã thị có tỷ lệ số thu thuế công thương nghiệp đạt chỉ tiêu và có 4/33 xã thị có số thu vượt dự toán năm 2009.

Bài và ảnh: Huy Khôi

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt