400 ha nuôi cá ruộng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, năm 2016 Đô lương tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân phát triển diện tích nuôi cá xen lúa và cá vụ 3 trên ruộng lúa.

ca1

Bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch cá.

Tính đến nay, Đô lương có tổng diện tích nuôi cá trên ruộng lúa trên 400 ha rải đều trên toàn huyện bao gồm 80 ha cá xen lúa còn lại là cá vụ 3. Diện tích lớn chủ yếu tập trung ở các xã Thịnh sơn, Lạc sơn, Thị Trấn. Trong đó, Thị trấn là đơn vị có diện tích lớn nhất với 42 ha các xen lúa và 30 ha cá vụ 3. Theo  bà con nông dân, nuôi cá trên ruộng lúa có nhiều lợi thế và hiệu quả rất cao. Như: Có mặt nước rộng lớn, tận dụng nguồn thức ăn từ cây lúa và giúp cải tạo đồng ruộng. Đối với cá xen lúa nuôi theo công thức 1 vụ lúa 2 vụ cá. Riêng cá vụ 3 chỉ 3 tháng nuôi có thể thu hoạch được  50-60 kg/ sào-tương đương từ 1-1,2 tấn/ha, đem lại thu nhập cho nông dân từ 50-60 triệu đồng/ ha.

ca-11

Nuôi cá xen lúa cho năng suất thu hoạch cao

Do hiệu quả kinh tế cao nên những năm gần đây phong trào nuôi cá xen lúa và cá vụ 3 ở Đô lương phát triển mạnh. Đặc biệt, sau “Dồn điền đổi thửa” nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo đồng ruộng và đắp bờ giữ nước kiên cố nên năng suất cá nuôi cũng tăng lên. Đây chính là hướng phát kinh tế mà huyện Đô lương sẽ tập trung chỉ đạo phát triển trong thời gian tiếp theo.

Huy Khôi