400 Đoàn viên Thanh niên vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương

 Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, huyện Đoàn Đô Lương phối hợp với Trung đoàn I – sư đoàn 324 ra quân dọn cỏ tại nghĩa trang liệt sỹ;

Vesingnghiatrang

400 ĐVTN tham gia vệ sinh Nghĩa trang Đô Lương

Tham gia có 400 Đoàn viên thanh niên. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên đã làm cỏ, lau sạch phần mộ các anh hùng liệt và chuyên gia quân tình nguyện được an táng tại nghĩa trang Đô Lương. Sau 1 buổi gần 2.200 ngôi mộ và khuôn viện nghĩa trang được các ĐVTN lau dọn sạch sẽ.

Vesingnghiatrang1

Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Đô Lương góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang, công trình ghi tên các anh hùng, liệt sỹ.

Huy Khôi