Xã Hiến Sơn hoàn thành xây dựng 15 nhà văn hóa xóm

Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, từ năm 2015 đến 2017, xã Hiến Sơn đã hoàn thành xây dựng 15 nhà văn hóa xóm.

a1

Nhà văn hóa xóm Gia Khánh, xã Hiến Sơn đến tháng 12/2017 đã được xây dựng hoàn thành

Hiến Sơn là xã có điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng trong 3 năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân đã tích cực đóng góp hoàn thành 14 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, đã hoàn thành xây dựng 15 nhà văn hóa xóm. Mỗi nhà văn hóa có diện tích có 3.000 m2 khuôn viên.

Mỗi nhà văn hóa được đầu tư 350 đến 400 triệu đồng. Cơ bản, do nhân dân đóng góp xây dựng. Mỗi khẩu từ 400 đến 700 nghìn. Đến tháng 12, nhà văn hóa xóm Gia Khách là nhà cuối cùng được xây dựng hoàn thành đảm bảo phục vụ nhân dân sinh hoạt văn hóa, hội họp và tổ chức các hoạt động thể thao.

a2

Một góc của xã Hiến Sơn. ảnh: Hữu Hoàn

Chỉ tính riêng việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa, nhân dân xã Hiến Sơn đã đầu tư gần 700 triệu đồng. Nhờ xây dựng hoàn thành hệ thống nhà văn hóa xóm và nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Hiến Sơn thực sự khởi sắc.

Hữu Hoàn