200 thành viên quỹ TYM được khám và cấp thuốc miễn phí

Nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, trong 2 ngày 7 và 6 /12, tại phòng khám đa khoa Việt An, chi nhánh tài chính vi mô tình thương Đô Lương đã tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho các thành viên.

1

Bác sỹ phòng khám Đa khoa Việt An khám bệnh cho các thành viên TYM

Đợt này , Phòng khám đa khoa Việt an sẽ khám bệnh cho 200 thành viên TYM của 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương với danh mục khám phụ khoa,siêu âm điện tim , xét nghiệm. Thông qua việc khám bệnh nhằm phát hiện các loại bệnh để kịp thời chữa trị đồng thời  cấp thuốc miễn phí cho các thành viên . Số kinh phí phục vụ khám và cấp thuốc miễn phí đợt này là 60 triệu đồng.

1

Các thành viên được cấp thuốc miễn phí

Việc khám và cấp thuốc miễn phí được tổ chức tài chính vi mô tình thương tổ chức một năm 2 lần để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên.Đây là một hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm đối với các thành viên TYM.

 

                                                                                  Hữu Hoàn