185 tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Quả Sơn

Tính đến ngày 17/2/2017( tức là ngày 21 tháng Giêng năm Đinh Dậu) đã có 185 tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Quả Sơn với tổng số tiền là 347.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền đã nạp vào tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Đô Lương.

Den-qua-son-chinh-le0

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân đang tiếp tục đăng ký ủng hộ để tôn tạo, xây dựng Đền Quả Sơn đáp ứng nhu cầu nguyên vọng tâm linh của nhân dân và du khách.