Khu dân cư xóm 5,6,7 xã Đà Sơn tổ chức ngày hội ĐĐK.

Tối ngày 13/11, Khu dân cư xóm 5,6,7 xã Đà Sơn tổ chức ngày hội ĐĐK. Đông đảo cán bộ và nhân dân đã đến dự.

da-son

Các đại biểu và tham gia ngày hội đại đoàn kết

Năm 2016, bà con nhân dân ở khu dân cư 3 xóm 5,6,7 đã tích cực tham gia sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và văn minh đô thị được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, có trên 82% số hộ đạt gia đình văn hóa. Nhân dân đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM, đóng góp trên 500.000.000 đồng xây dựng 2 km đường bê tông. Nhiều hộ dân đã hiến hàng trăm m2 đất và đóng góp hàng ngàn ngày công. Phong trào văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh nổi bật là các chi hội CCB, Người cao tuổi và hội phụ nữ.

da-son1

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội ĐĐK

da-son4

Tại ngày hội ĐĐK này bà con nhân dân 3 xóm 5,6,7 và Ban công tác mặt trận đã thể hiện nhưng lời ca tiếng hát để bày tỏ tinh thần đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển. Đây chính là nét đẹp văn hóa truyền thống được nhân dân gìn giữ và phát huy.

da-son2

Các hộ nghèo được trao quà

da-son3

UBMTTQ xã Đà Sơn trao phần thưởng cho các gia đình đạt gia đình văn hóa xuất sắc năm 2016

Hiện nay, nhân dân 3 xóm 5,6,7 đang tiếp tục vận động và đóng góp xây dựng hệ thống đường bê tông và nhà văn hóa xóm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống của mặt trận dân tộc thống nhất và những đóng góp của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng trong kháng chiến cũng như trong xây dựng đất nước.

Hữu Hoàn