Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 9 năm 2021

Chương trình hôm nay 3  tháng 9 năm 2021 gồm những nội dung sau:

Người dân Đô Lương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tuoqngs chính phủ.

Tuổi trẻ đô lương tổ chức thu hoạch lúa hỗ trợ nông dân do mùa dịch bệnh Covid

Công an Đô Lương xử phạt hàng trăm trường hợp với số tiền 230 triệu đồng.

Các  chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt