170 ha lạc vụ xuân Trù Sơn dự tính năng suất đạt 1,2 tạ/sào

Vụ Xuân năm nay xã Trù Sơn gieo trồng 170ha lạc dự tính đạt năng suất khá cao.

Lạc vụ xuân năm nay ở xã Trù Sơn được trồng 16/16 xóm. Các xóm trồng nhiều từ 10 đến 13ha điển hình như: xóm 5, 6, 8, 9.

a1

Những cánh đồng lạc ở xã Trù Sơn sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh.

Hiện nay, toàn bộ diện tích lạc đang sinh trưởng phát triển tốt, đến cuối tháng 4 sẽ thu hoạch. Giống lạc được trồng chủ yếu là L14, với ưu điểm vỏ mỏng, hạt chắc, năng suất cao. Trong số 170ha, có 1/3 diện tích phủ nilon.

a2

Cán bộ nông nghiệp và thống kê xã Trù Sơn kiểm tra lạc vụ Xuân.. Ảnh: Ngọc Phương

Theo bà con nông dân, mỗi sào bà con đầu tư từ 600-700 ngàn đồng để mua giống, vật tư phân bón. Qua kiểm tra, số lượng củ trên mỗi cây lạc đạt 10 đến 12 củ. Dự tính năng suất đạt 1,2 tạ/sào, bà con thu về lãi ròng 1,2 triệu đồng./.

Ngọc Phương