153 em học sinh trường Tiểu học Trù Sơn 2 trở lại trường học.

Sau gần 2 tuần nghỉ học, sáng nay ngày 17/10/2016, 153/154 em học sinh trường tiểu học Trù Sơn 2 đã đến trường học tập. Đồng chí  Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, và lãnh đạo ngành phòng GD&ĐT động viên các em học sinh ổn định  học tập.

giao-duc111

Trường Tiểu Học Trù Sơn 2

Đồng chí  Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã động viên các em học sinh tiếp tục học tập, đồng chí chủ tịch yêu cầu trường Tiểu học Trù Sơn 2 tổ chức  bồi dưỡng đầy đủ các bài học để các em học sinh đảm bảo kiến thức theo chương trình giảng dạy.

giao-duc14

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện động viên các em tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình giáo dục.

giao-duc

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT và trường Tiểu học Trù Sơn 2 tổ chức bồi dưỡng đầy đủ kiến thức cho các em.

Lãnh đạo trường và giáo viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được đến trường học tập. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo trường Tiểu học Trù Sơn 2 thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho các em đảm bảo đúng quy định.

giao-duc11

Các em học sinh đã trở lại trường vui chơi cùng bạn bè.

Như vậy sau một thời gian nghỉ học, đến sáng ngày 17/10/2016, 153 học sinh trường Tiểu học Trù Sơn 2 đã trở lại học tập bình thường. Một em chưa đến trường là do việc riêng của gia đình.

 

Sỹ Bắc – Hữu Hoàn