150 đoàn viên xã Đông Sơn tham gia nạo vét kênh mương

Hưởng ứng phong trào toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, sáng ngày 17/12, đoàn xã Đông Sơn đã tổ chức nạo vét kênh mương

Tham gia nạo vét kênh mương gồm có 150 đoàn viên thanh niên khối mầm non, THCS, THPT, đoàn thanh niên xóm, xã Đông Sơn. Đoàn xã đã tiến hành nạo vét tại 4 điểm kênh mương. Tại buổi ra quân, các đoàn viên đã tích cực nạo vét được 2km kênh mương,  đảm bảo nguồn nước tưới kịp thời, phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2017.

1

Đây là việc làm thiết thực của tuổi trẻ xã Đông Sơn lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thúy Hằng