120 cán bộ, đoàn viên thanh niên Đô Lương giúp bà con nông dân xã Minh Sơn thu hoạch lúa Hè thu

Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 đã làm cho nhiều diện tích lúa hè thu của huyện Đô Lương bị ngập úng và gãy đổ. Để giúp bà con nhân dân Minh Sơn khắc  phục hậu quả, huyện đoàn Đô Lương đã tổ chức huy động đoàn viên thanh niên các xã thu hoạch lúa hè thu.

huyen-doan-gat-lua1

120 cán bộ, đoàn viên thanh niên Đô Lương giúp bà con nông dân xã Minh Sơn thu hoạch lúa Hè thu

huyen-doan-gat-lua2

Tham gia thu hoạch lúa hè thu có 120 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 10 xã Trong đợt mưa lụt vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, xã Minh Sơn có trên 300 ha lúa hè thu đã chín bị ngập nước và gãy đổ. Trong đó một số diện tích lúa hè thu đã chín và nhiều diện tích đang ở thời kỳ chắc xanh.

huyen-doan-gat-lua4

Đoàn viên thanh niên hăng say gặt lúa hè thu bị ngã đổ bà con nông dân xã Minh Sơn

Việc huy động đoàn viên thanh niên thu hoạch lúa giúp bà con nông dân do ảnh hưởng của mưa lụt trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết để giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

huyen-doan-gat-lua3

Việc tổ chức gặt lúa giúp dân là một trong những việc làm thiết thực thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ, đặc biệt là trong phong trào tình nguyện giúp nhân dân khắc phục mưa lụt, ổn định sản xuất và đời sống./.

 Sỹ Bắc – Hoàng Phi