Hội luật gia huyện Đô Lương tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 11/1/2017, Hội luật gia huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Hoi-luat-gia-TK

Trong năm 2016, Hội luật gia huyện Đô Lương đã kết nạp mới 14 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 635 người, sinh hoạt tại 40 chi hội. Triển khai làm thẻ hội viên cho 84 hội viên. Các hội viên đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ quỹ từ thiện như quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật với số tiền 178 triệu đồng. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước. Các thành viên hội luật gia từ huyện đến cơ sở đã tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kết quả trong năm đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 331 đơn thư của công dân. Tư vấn pháp luật cho gần 4000 lượt người, nội dung tư vấn là thủ tục phân chia tài sản thừa kế, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách. Tổ chức hoà giải 287 vụ việc.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Hội luật gia tiếp tục kiện toàn tổ chức hội, phát triển thêm 20 hội viên mới, hoàn thành công tác làm thẻ cho tất cả các hội viên, phấn đấu 100% tổ chức hội cơ sở đạt tập thể lao động tiên tiến.

hoi-luat-gia-TK1

Hôi luật gia huyện tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016

Hoi-luat-gia-TK2

Nhân dịp này, Hội luật gia tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Hội luật gia huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Văn Đăng – Hoàng Phi