Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế đọ hưởng trợ cấp bệnh binh

Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế đọ hưởng trợ cấp bệnh binh
Trình tự thực hiện – Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận, lập danh sách chuyển cơ quan có thẩm quyền cấp huyện giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần:

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bệnh binh;

+ Bệnh án điều trị vết thương;

+ Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự địa phương, công an và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cá nhân        
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện

– Xác nhận trực tiếp vào đơn;

– Danh sách đề nghị chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ trợ cấp bệnh binh.

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 Là quân nhân, công an nhân dân bị mắc bệnh thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chiến đấu, tiễu phỉ, trừ gian, trấn áp phản cách mạng, truy bắt gián điệp, biệt kích, tội phạm;

– Trực tiếp phục vụ
chiến đấu: tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo giao thông liên
lạc, tiếp tế lương thực, thực phẩm, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hoá
khi địch bắn phá;

– Trong khi làm
nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở vùng rừng núi, hải đảo và ở nước
ngoài hoặc đã xuất ngũ dưới một năm mà bệnh cũ tái phát phải điều trị
tại bệnh viện;

– Hoạt động từ ba năm trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Hoạt động chưa đủ
ba năm ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng
có đủ mười năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân
dân;

– Đã có đủ mười lăm
năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ
điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí;

– Trong thời gian được tổ chức phân công đi làm nghĩa vụ quốc tế;

– Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;

– Mắc bệnh do một trong các trường hợp nêu trên đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần;

– Xuất trình các giấy tờ có liên quan chứng minh việc đề nghị giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh.

Cơ sở pháp lý

–  Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

– Nghị định số
54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số
điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư
07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng.