Xã Thuận Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Sáng ngày 21/7/2020, xã Thuận Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

22

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh Hoàng Phi

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Thuận Sơn đã luôn tổ chức triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển rộng khắp.

33

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Kết quả, xã Thuận Sơn đã huy  động, đầu tư hơn 6,8 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Hiện tại, các xóm đã và đã xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe được người dân hưởng ứng tích cực. Vận động ủng hộ tu sửa,xây dựng được 12 nhà đại đoàn kết . Tỉ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt cao, từ 57,6 lên 86,4%, Trong 20 năm có 22,540 lượt  gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị, trường học, 4  xóm và 9 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, xã phấn đấu 100 % xóm, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 100% xóm đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn.

55

Lãnh đạo xã trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào

Có thể khẳng định trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thuận Sơn  đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng trừ các tệ nạn xã hội. Các yếu tố văn hóa và nhân tố văn hóa con người được khai thác, phát huy, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế trong huyện phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt cả vật chất và tinh thần, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc.

44

Lãnh đạo xã trao thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Nhân dịp này, UBND xã Thuận Sơn đã trao giấy khen cho các tập thể, dòng họ và các gia đình tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

 

Hoàng Phi