Xã Nhân Sơn tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ chính trị và 5 năm luật hòa giải cơ sở.

Chiều ngày 10/4, xã Nhân Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ chính trị khóa X và 5 năm thi hành luật hòa giải cơ sở.

a1

Các đại biểu tham dự

Trong 10 năm qua, thực hiện kết luận số 62 của BCT khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể, xã Nhân Sơn đã tập trung làm tốt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của đảng chính quyền , MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ quỹ “vì người nghèo”… đã vận động ủng hộ được 200 triệu đồng, xây dựng mới và tu sửa 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho người nghèo vay đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

a2

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm từ 2014 đến 2019, thực hiện thi hành luật hòa giải cơ sở, xã đã phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong chương trình phối hợp tổ chức thực hiện, thành lập tổ hòa giải ở các cơ sở xóm, tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn công tác hòa giải cho các hòa giải viên.

Kết quả, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 147 vụ, trong đó số vụ hòa giải thành công được 110 vụ, chiếm 81,42%, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại xóm thôn.

a3

Hội nghị trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã tổ chức trao giấy khen cho 2 tập thể xóm và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hòa giải cơ sở trong 5 năm từ 2014 – 2018./..

Sỹ Bắc