Xã Lam Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

Sáng ngày 12 / 8 xã Lam Sơn tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2019.

a3

Xã Lam Sơn triển khai nội dung diễn tập

Các nội dung diễn tập sẽ được triển khai đúng thời gian và quy trình. Qua diễn tập nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể , nhân dân và các LLVT xã Lam Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và xử trí tốt tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

a2

Ban chỉ đạo diễn tập

Chuyển trạng thái địa phương từ thời bình sang thời chiến,  sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng của xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; công tác tham mưu xử trí tình huống xảy ra trong chiến đấu và phòng thủ.

a1

Lực lượng công an triển khai các phương án diễn tập

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/8. Ban chỉ đạo sẽ tổ chức diễn tập thực binh để lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và trưởng các ban, ngành xử lý các tình huống đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

Hồng Sơn