Xã Lạc Sơn triển khai mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Để nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, được sự hỗ trợ của địa phương,  anh Lê Hùng Quý ở xã Lạc Sơn,huyện Đô Lương đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng hệ thống nhà màng vào trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình sẽ được anh Quý trồng dưa lưới.