Xã Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 8/7, xã Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020.

Qua 20 năm thực hiện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xã Lạc Sơn đã góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Việc cũng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đạt nhiều kết quả khả quan.

11

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi. Xã đã huy  động, đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ phát triển kinh tế hoạt động văn hóa thể thao. Đến nay, 4/4 xóm có nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa đồng bộ, xã có nhà văn hóa đảm bảo tiêu chuẩn, Phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại được người dân hưởng ứng tích cực. Có trên 50% người tham gia tập luyện thường xuyên. Tỉ lệ gia đình văn hóa năm 2000 đạt 71%, đến năm 2019 đạt 83,5% tăng 12,5%.

222

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Phấn đấu 100 % xóm, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa, 100% xóm đạt thiết chế văn hóa,thể thao đạt chuẩn, 100 % người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

3333333

Trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu. Ảnh: Kim Tới

Nhân dịp này, UBND xã Lạc Sơn đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 1 dòng họ và 17 gia đình tiêu biểu xuất sắc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020. Bầu gia đình tiêu biểu đi dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu do huyện tổ chức trong thời gian tới./.

Sỹ Bắc