Xã Bồi Sơn mất trắng 50ha lúa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về rất lớn làm cho mực nước dâng cao nên đã làm ngập úng và mất trắng 50 ha lúa hè thu đang thời kỳ trổ bông của xã Bồi Sơn.

lua

Nước sông Lam vẫn đang ở mức cao. Ảnh: Hữu Hoàn

Vụ hè thu năm nay, xã Bồi Sơn gieo cấy trên 170 ha, nhờ bà con chăm bón cân đối nên toàn bộ diện tích lúa Khang dân phát triển tốt và đang thời kỳ trổ bông, phơi mao.

Tuy nhiên, do nước sông Lam dâng cao trên báo động 2 đã tràn qua cầu Hói Thong làm ngập úng trên 120 ha lúa. Đến sáng ngày 21/8/2018 vẫn còn 70 ha ngập nước, trong đó có 50 ha đang bị chìm ngập trong nước. Do lúa đang thời kỳ trổ bông do bị ngâm trong nước 4 ngày liên tục nên toàn bộ diện tích này bị mất trắng.

lua2

Ông Nguyễn Văn Hùng, xóm 3, xã Bồi Sơn bên thửa ruộng đang ngập. Ảnh: Hữu Hoàn

Riêng gia đình ông Trần Văn Hùng ở xóm 3, xã Bồi Sơn làm 14 sào ruộng lúa Khang Dân cũng đang chìm ngập trong nước và mất trắng hoàn toàn.

lua1

50 ha lúa đang trổ bông của xã Bồi Sơn bị chìm trong nước 4 ngày liên tiếp. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngoài diện tích 50ha lúa hà thu bị mất trắng xã Bồi Sơn còn khoảng 30 ha bị ảnh hưởng đến năng suất. Vụ hè thu năm nay, hàng trăm gia đình ở xã Bồi Sơn mất trắng lúa hè thu .

Theo thống kê của phòng NN&PTNT, huyện Đô Lương có trên 350 ha lúa hè thu bị mất trắng do bị ngập trong nước.

Hữu Hoàn