UBND huyện triển khai hiến máu tính nguyện đợt 1 năm 2020.

Sáng ngày 6/1, UBND huyện triển khai hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang  – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

ab

Hơn 1000 người tham gia ngày hội hiến máu đợt 3 năm 2019.

Ngày hội hiến máu đợt 1 năm nay sẽ thực hiện ở 14 xã vùng dưới với chủ đề “ Lễ hội xuân hồng” Xuân Canh Tý – 2020, tổ chức tại nhà văn hóa xã Hiến Sơn vào ngày 14 /1, chỉ tiêu vận động sẽ có 700 người tham gia dự kiến tiếp nhận 500 đơn vị máu.

Năm 2019, huyện Đô Lương phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện với gần 3000 người tham gia hiến máu. Số máu thu được 1930 đơn vị máu đạt 148%.

cq

Ảnh: Hữu Hoàn

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu. , đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang  – Phó chủ tịch UBND huyện,  Trưởng ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các xã triển khai vận động và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện  đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao vào ngày 14/1/2020 tại xã Hiến Sơn.

Hữu Hoàn