UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai hội thi “Thanh niên với ATGT” năm 2017.

Chiều ngày 4/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

HNatgt1

Các đại biểu tham dự

Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của đoàn viên, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Thông qua hội thi nhằm tổng hợp các ý tưởng mới, giải pháp hay để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, từng bước đưa pháp luật về an toàn giao thông đi vào cuộc sống. Hội thi sẽ được tổ chức gồm 4 phần: chào hỏi, phần thi kiến thức pháp luật, phần thi hùng biện theo chủ đề, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông. Ở mỗi trường học, các xã thị trấn thành lập 1 đội dự thi. Mỗi đội dự thi có 5 thành viên là đoàn viên thanh niên. Hội thi được tổ chức tại 3 cụm, trong đó cụm 1 có 14 đơn vị, cụm 2 có 11 đơn vị và cụm 3 có 12 đơn vị. Điểm thi cụm 1 tại xã Tràng Sơn, cụm 2 tại xã Thịnh Sơn, cụm 3 tại xã Thượng Sơn. Thời gian tổ chức thi từ trung tuần tháng 8.

HNatgt3

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện yêu các các xã, thị, các cơ quan đơn vị, trường học tổ chức triển khai cuộc thi đúng kế hoạch

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện yêu các phòng, ngành liên quan phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hội thi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của hội thi đến mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan đơn vị, trường học, các xã, thị tổ chức tập luyện tham gia hội thi theo đúng kế hoạch đề ra.

          Văn Đăng