UBND huyện Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số

UBND huyện Đô Lương vừa  phối hợp với sở thông tin truyền thông  tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice cho hơn 40 đại biểu là trưởng phó phòng ban ngành, cán bộ, công chức, viên chức, văn thư ở cơ quan  UBND Đô Lương.

k1

UBND huyện Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số

Trong thời gian 2 ngày,  các học viên được lãnh đạo phòng công nghệ thông tin sở thông tin & truyền thông tỉnh Nghệ An giới thiệu chức năng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hướng dẫn chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống Văn phòng điện tử eoffice sang hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice bảo đảm liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; cách xử lý văn bản đến, văn bản đi; chức năng lưu trữ Hồ sơ công việc… Đồng thời hướng dẫn triển khai và sử dụng ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, với các nội dung bao gồm giới thiệu các văn bản pháp luật về chữ ký số, quy trình ký số và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng, các bước cài đặt phần mềm chữ ký số  trên máy tính cấu hình hệ thống, cấu hình mẫu chữ ký; cách ký số trên văn bản word và pdf … phần mềm được cài đặt trên máy vi tính và trên điện thoại thông minh.

k2

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Huy Khôi

Qua lớp tập huấn này, cán bộ, công chức UBND huyện Đô Lương hiểu rõ hơn về quy trình và cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin, đảm bảo tính xác thực và giá trị pháp lý của văn bản điện tử, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Qua đó,  nhằm góp phần thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, tạo môi trường làm việc hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

                                                                                       Huy Khôi