UBND huyện Đô Lương triển khai sản xuất hè thu năm 2017

Sáng ngày 26/4, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất hè thu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

HNSX-he-thu1

Theo kế hoạch đề ra vụ hè thu năm nay Đô Lương sẽ gieo cấy 7.300 ha lúa hè thu, trong đó lúa lai 650 ha, khang dân 18 là 550 ha và 700 ha ngô. Đối với sản xuất lúa thực hiện phương châm gieo cấy lúa hè thu càng sớm càng tốt, đối với vùng sâu trũng bắt đầu gieo cấy vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Để việc gieo cấy lúa hè thu kịp thời vụ và cho năng suất cao, UBND huyện giao phòng NN&PTNT và các ban ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, lịch thời vụ và biện pháp phòng trừ sâu bệnh cũng như công tác chống hạn cho cây trồng.

HNSX-he-thu

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBNd huyện kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa phương để đưa các giống lúa cho năng suất cao và bố trí lịch thời vụ chặt chẽ.

Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật PCCCR; công tác tác chiến và chỉ huy chữa cháy rừng.

Nội dung chương trình tập huấn gồm: nghiệp vụ cơ bản, triển khai công tác bảo vệ rừng – PCCCR cấp xã; biện pháp kỹ thuật phòng cháy rừng và chữa cháy rừng. Hiện nay, các biện pháp chữa cháy rừng được vận dụng trong thực tế có hiệu quả đó là: chữa cháy rừng bằng dụng cụ thủ công và kỹ thuật nén vật liệu cháy để chữa chát rừng.

Hữu Hoàn