UBND huyện Đô Lương: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2021

Sáng ngày 9/12/2020, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện các ban ngành phòng cấp huyện và 33 điểm cầu tại các xã thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Trung Thanh – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2021 toàn huyện Đô Lương cơ cấu gieo trồng gần 11.500 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích lúa gần 8500 ha, ngô 990 ha, lạc 600 ha, rau màu các loại gần 400 ha, diện tích còn lại là khoai lang, đậu, sắn nguyên liệu, cỏ và diện tích cá lúa. Trong sản xuất chú trọng sản xuất lúa lai và chất lượng cao  và một số giống cây có giá trị kinh tế cao. Cụ thể cơ cấu gần 1650 ha lúa lai và 2500 ha lúa chất lượng cao. Lịch thời vụ tập trung gieo mạ từ ngày 5 đến 16/1/2021 và cấy xong trước ngày 6/2/2021. Đối với diện tích gieo thẳng từ 20/1 đến 31/1/2021, như vậy toàn bộ diện tích lúa cấy và lúa gieo thẳng đều tập trung hoàn thành trước tết nguyên đán. Đối với cây ngô gieo xong trước ngày 28/2, cây lạc gieo trồng xong trước ngày 18/2/2021.

222

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND huyện.

Tại hội nghị, các ngành liên quan như Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trạm giống cây trồng, vật tư phân bón nông nghiệp và xí nghiệp thủy lợi đã thông báo tình hình và hướng dẫn các biện pháp làm tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

111

Đồng chí Nguyễn Trung Thành Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các ngành liên quan và các xã thị trên cơ sở kế hoạch đề ra, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân làm giao thông thủy lợi, làm đất, đảm bảo đủ nguồn điện, nguồn nước tưới, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng đủ cho nhân dân sản xuất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo sản xuất vụ xuân 2021 đạt kế hoạch diện tích và lịch thời vụ đề ra./..

 Sỹ Bắc