UBND huyện Đô Lương tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng hành lang ATGT.

Sáng ngày 17/2, UBND huyện Đô Lương phối hợp với Cục giao thông đường bộ 2 và Sở giao thông tỉnh tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng hành lang ATGT. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện và 300 cán bộ liên quan đến công tác đảm bảo ATGT từ huyện đến xóm.

ATGT

Các đại biểu tham dự

Đợt tập huấn lần này, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết 56/2016 của HĐND tỉnh Quy định một số biện pháp giải tỏa hành lang vi phạm hàng lang ATGT đường bộ, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch giải tỏa ATGT đường bộ của UBND tỉnh.

ATGT1

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Trong đợt tập huấn lần này, đội ngũ cán bộ cơ sở được tiếp thu nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2013 của Chính phủ về quản lý kế cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 46/2016 xử lý hàng chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và một số vấn đền liên quan đến văn bản hướng dẫn công tác giải tỏa hàng lang ATGT.

ATGT2

300 cán bộ tham gia tập huấn công tác đảm bảo ATGT

Sau đợt tấp huấn này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giái tỏa và bảo vệ hàng lang ATGT trên địa bàn huyện nhằm hạn chế việc lấn chiếm, để hàng hóa bày bán, vật liệu xây dựng, đỗ xe trái quy định. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hữu Hoàn