UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 8/2/2021, UBMTTQ huyện  Đô Lương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí  Phùng Thành Vinh- Uỷ viên  BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Lê Minh Giang– Chủ tịch HĐND huyện, Vương Thị Quý – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Nguyễn Trung Thành Thành – phó chủ tịch UBND huyện.

a11

Toàn cảnh hội nghị.

  Tại hội nghị, thường trực HĐND huyện đã thông báo kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để tiến hành hiệp thương lần thứ nhất.

a3333ww

Đồng chí Vương Thị Quý – Ủy viên BTV, Chủ tịch MTTQ huyện khai mạc hội nghị.

Sau khi thảo luận cho ý kiến các đại biểu đã thống nhất biểu quyết: Số đại biểu chính thức được bầu của huyện Đô Lương 38 đại biểu; số đại biểu dự kiến để hiệp thương lần thứ nhất 90 đại biểu.

a666666

Đồng chí Lê Minh Giang – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng bao gồm: Đại biểu khối Đảng cấp huyện 5 đại biểu; đại biểu các tổ chức chính trị – xã hội: 5 đại biểu; khối chính quyền 10 đại biểu; khối nội chính: 2 đại biểu; các đơn vị sự nghiệp văn hóa – xã hội 3 đại biểu; khối sự nghiệp kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh tế giỏi 3 đại biểu; tôn giáo 1 đại biểu; số đại biểu các đơn vị hành chính cấp dưới 9 đại biểu.

v22

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Huy Khôi

 

  Để đảm bảo dân chủ và giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu HĐND hội nghị hiệp thương 3 lần. Sau lần thứ nhất, hội nghị hiệp thương lần 2 sẽ được tổ chức trước ngày 17/3 và lần 3 trước ngày 16/4/2021 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đô Lương lần thứ XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Huy Khôi.