Trường Tiểu học Đặng Sơn được vệ sinh, sắp xếp sau khi làm khu cách ly CoviD- 19

Sáng ngày 18/4, tại trường Tiểu học xã Đặng Sơn đã tổ chức vệ sinh trường lớp sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cách ly phòng chống Covid – 19.

a2

Hơn 100 người tham gia sắp xếp và vệ sinh trường tiểu học Đặng Sơn

Trên 100 đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng dân quân tự vệ xã Đặng Sơn cùng hội viên nông dân xã đã tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên nhà trường, sắp xếp bàn ghế các phòng học, phòng làm việc của giáo viên.

Đây là việc làm cần thiết để chuẩn bị cho các em học sinh trở lại trường sau khi hết dịch CoviD- 19.Trường tiểu học xã Đặng Sơn là điểm được sử dụng làm khu vực cách ly phòng chống dịch CoviD- 19.

Ngọc Phương