Trường THCS Xã Trù Sơn: Đưa trường học cao tầng vào sử dụng

Để phục vụ năm học mới 2018- 2019, Trường trung học cơ sở xã Trù Sơn đã đưa trường học  mới vào sử dụng.

Trường được xây dựng từ năm 2016, thiết kế 2 tầng ,10 phòng học với kinh phí 5,2 tỷ đồng . Trong đó có nguồn đóng góp của nhân dân gần 1 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư thương mại Nghệ an thi công. Đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học mới, đảm bảo kỹ thuật và chất lượng.

01

Trường trung học cơ sở xã Trù Sơn đã đưa trường học mới vào sử dụng.

Việc đưa vào sử dụng trường học cao tầng cùng với các phòng học đã có sẽ giúp trường trung học cơ sở xã Trù sơn đảm bảo cho 695 học sinh học tập. Nhờ có đủ phòng học nên năm nay các em học sinh được học tập trung tại 1 điểm trường thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng học tập. Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy , chính quyền và nhân dân Trù Sơn trong việc đầu tư cho con em học tập.

02

Trường Trung học cơ sở Trù Sơn đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh học tập.

Tuy nhiên đến nay, trường Trung học cơ sở Trù Sơn vẫn còn gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất như bàn, ghế và đồ dùng dạy học.

                                                                             Hữu Hoàn.