Trung Sơn: nâng cấp tu bổ di tích lịch sử Mộ ông Nguyễn Ngọc Sĩ và Miếu Đông Sơn

Chỉ còn vài ngày nữa, di tích Mộ ông Nguyễn Ngọc Sĩ và Miếu Đông Sơn ở làng Đông Bích xã Trung Sơn tổ chức đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành sẵn sàng để tổ chức buổi lễ.

Lê Hoàn – Hồng Sơn