Trung Sơn Công bố Nghị Quyết 08 HĐND tỉnh về sáp nhập xóm 3.

Sáng 27/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Trung Sơn đã tổ chức hội nghị công bố Nghị Quyết 08 HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, Quyết định thành lập các tổ chức và chỉ định các chức danh cán bộ xóm 3.

Theo đó, xóm 7 với xóm 6 được sáp nhập thành xóm 3 mới. Với tổng dân số sau khi sáp nhập xóm 3 có 363 hộ với gần 1.500 nhân khẩu.

a1

Bí thư đảng ủy xã Trung Sơn trao quyết định chỉ định xóm trưởng, chi đoàn, chi hội lâm thời.

Cũng trong dịp này Đảng ủy, UBND xã Trung Sơn cũng đã công bố các Quyết định giải thể chi bộ cũ và sáp nhập chi bộ mới, Quyết định chỉ định chức danh Bí thư, xóm Trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng,phó Chi đoàn, Chi hội lâm thời. Hội nghị cũng đã trao quà cho 10 đồng chí thôi giữ các chức danh cán bộ xóm sau khi sáp nhập.

Lê Hoàn