Trù Sơn: Công bố các Quyết định sáp nhập xóm, chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể xóm 1

Sáng 2/12, xã Trù Sơn đã tổ chức Công bố các Quyết định sáp nhập xóm, Chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể xóm 1.

1

Xã Trù Sơn đã tổ chức Công bố các Quyết định sáp nhập xóm.

Theo Quyết định xóm 1 mới được sáp nhập từ xóm 1 và xóm 2 cũ. Sau khi sáp nhập, xóm 1 có gần 300 hộ. Tại hội nghị, lãnh đạo và UBMTTQ,  các tổ chức hội xã Trù Sơn đã trao Quyết định chỉ định các chức danh Bí thư, Phó bí thư, xóm trưởng, Trưởng phó Ban công tác mặt trận và các đoàn thể xóm 1.

11

Đông đảo cán bộ và nhân dân đến dự lễ sáp nhập xóm.

Trong dịp này, xã Trù Sơn tiếp tục sáp nhập các xóm còn lại. Theo đó xã Trù Sơn có 16 xóm, được sáp nhập thành 9 xóm. Cụ thể xóm 1 sáp nhập với xóm 2 thành xóm 1. Xóm 3 sáp nhập với xóm 4 thành xóm 2.

33

Lãnh đạo xã trao Quyết định Bí thư chi bộ xóm 1.

Xóm 5 chuyển thành xóm 3; Xóm 6 sáp nhập với xóm 7 thành xóm 4; Xóm 8 sáp nhập với xóm 9 thành xóm 5. Xóm 10 sáp nhập với xóm 11 thành xóm 6; Xóm 12 sáp nhập với xóm 13 và xóm 14 thành xóm 7; Xóm 15 chuyển thành xóm 8 và xóm 16 chuyển thành xóm 9.

55

Lãnh đạo xã trao Quyết định xóm trưởng xóm 1.

Trước khi sáp nhập xã Trù Sơn có 166 cán bộ, thôn xóm. Nay sáp nhập còn 78 người giảm được 88 người.

66

Trao Quyết định trưởng, phó Ban công tác MT và các tổ chức hội. Ảnh: Lê Hoàn.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, nỗ lực và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay, xã Trù Sơn cơ bản hoàn thành việc sáp nhập xóm./.

Lê Hoàn