Tiểu đoàn 18 giúp xã Lạc Sơn nạo vét kênh mương, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Nằm trong kế hoạch hoạt động gắn Đoàn viên thanh niên với vai trò Xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, sáng ngày 7/7/2019, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 18 Thông tin, sư đoàn 324 đã phối hợp với đơn  vị kết nghĩa Đoàn thanh niên Xã Lạc Sơn ra quân vệ sinh môi trường và tổ chức nạo vét kênh mương tưới nước.

Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt,  những cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 18 và đoàn viên thanh niên xã Lạc Sơn đã tích cực nạo vét, phát quang, khơi thông rác thải trên 2 đoạn kênh Khải Sơn và Tiểu Câu với chiều dài 1,5 km kênh mương.

a1

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 18 và Đoàn cơ sở xã Lạc Sơn nạo vét kênh mương Tiểu Câu tại xóm 3

Sau 1 ngày ra quân, đoàn viên thanh niên của 2 đơn vị đã hoàn thành việc nạo vét kênh mương dẫn nước và tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải toàn bộ hệ thống kênh tưới.

Thông qua đợt nạo vét kênh mương và thu gom rác thải của cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 18 nhằm góp phần giúp nhân dân xã Lạc Sơn thuận lợi trong việc sản xuất lúa Hè thu,  xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

a2

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 18 và Đoàn cơ sở xã Lạc Sơn Phát quang làm sạch rác thải tại kênh  Khải Sơn, xã Lạc Sơn. Ảnh: Năng Phong

Đây cũng là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và các đoàn viên ưu tú của cả hai đơn vị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đây xây dựng lòng tin của nhân dân địa phương với đơn vị Tiểu đoàn 18 Thông tin – Sư đoàn 324, đồng thời xây dựng mối tình quân dân ngày càng gắn kết sâu sắc.

Từ đầu năm 2019 đến nay, cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 18 đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện công tác bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu

Năng Phong