Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đà Sơn

Chiều 11/4, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã  Đà Sơn.  Tại buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ; các Phó chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo một số phòng, ngành chức năng huyện và các bí thư kiêm xóm trưởng xã Đà Sơn.  Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

a1

Toàn cảnh buổi làm việc

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, Văn hóa – Xã hội,  Quốc phòng – An ninh năm  2018 và quý I năm 2019; kết quả xây dựng NTM và kế hoạch năm 2019.

a3

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đến nay xã Đà Sơn đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng NTM, còn 3 tiêu chí:  Hệ thống chính trị, cơ sở vật chất  và tiêu chí về văn hóa chưa đạt. Trong quá trình xây dựng NTM, xã đã huy động được 209 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 5,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 163 tỷ đồng.

a2

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

 Xã Đà Sơn đề nghị huyện hỗ trợ xi măng xây dựng NTM; Nâng cấp hệ thống kênh mương đảm bảo nước tưới tiêu. Hỗ trợ xã kinh phí di dời trạm điện ra khỏi khu dân cư.

Các đại biểu cũng nêu rõ tình trạng xe quá khổ quá tải, khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến môi trường. Các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, nhất là tệ nạn ma túy.

a4

Cán bộ, công chức của xã Đà Sơn đề nghị, kiến nghị một số vấn đề tới UBND huyện

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà xã Đà Sơn đã đạt được. Trong thời gian tới yêu cầu đảng ủy xã Đà Sơn cần tăng cường tinh thần đoàn kết. Rà soát lại các chỉ tiêu mà đảng bộ xã đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM.  Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện. Trong đó tập trung xây dựng những tiêu chí khó đạt.

a5

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Đà Sơn cần rà soát lại các chỉ tiêu mà đảng bộ xã đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM. Ảnh: Huy Khôi

Chủ động nắm bắt các vấn đề về an toàn xã hội, khai thác cát sạn, tình trạng ô nhiễm môi trường để kịp thời ngăn chặn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm chỉ thị 27 của tỉnh ủy và chỉ thị 17 của huyện ủy. Nêu cao tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo NTM. Đồng thời rà soát lại quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành xã, từng bước thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao hiệu quả công việc, phấn đấu năm 2019 xã đạt chuẩn NTM./.

Lê Hoàn