Thường trực HDND huyện thông báo kết luận giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

Sáng ngày 16/5, Thường trực HDND huyện tổ chức hội nghị thông báo kết luận giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Nhằm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, trong thời gian qua HĐND huyện đã tổ chức giám sát các kết luận của Chủ tịch UBND huyện trên các lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội và Quốc phòng – An ninh.

hndn

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hoàn

Thông qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kết luận nêu rõ những ưu điểm đó là: UBND huyện đã tiếp nhận và triển khai thực hiện giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm như: Kiểm tra giống cây trồng, vật tư, phân bón, thuốc BVTV; có chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động; tích cực khai thác các nguồn vốn để xây dựng các tuyến đường ách yếu, hệ thống giao thông.

 UBND huyện đã ban hành co chế hỗ trợ Thị trấn trong việc xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm VSATTP. Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng việc cấp đổi CN QSDĐ đúng quy trình, tổ chức các đoàn kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực khai thác cát, sạn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xe chở hàng quá tải, quá khổ và đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm.

Kết luận đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục đó là: Việc chỉ đạo nạo vét kênh, mương đảm bảo nước tưới chưa thường xuyên, trong đó có vấn đề điều hành nước hồ đập chưa đảm bảo, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh vật tư Nông nghiệp không có giấy phép. Việc XD các mô hình SX Nông nghiệp chưa nhiều, còn nhỏ lẻ, một số công trình dự án thi công còn chậm và kéo dài. Việc xử lý xe qúa khổ, quá tải hiệu quả chưa cao. Tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Lãnh đạo các ban, ngành đã thảo luận cơ bản nhất trí với kết luận của các đoàn giám sát và nêu rõ những vấn dề cần bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

hndn1

Đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ngành tập trung giải quyết các vấn đề cử tri nêu. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Hùng – Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ngành tiếp thu và tập trung chỉ đạo khắc phục để giải quyết tốt các vấn đề cử tri đã nêu.

Hữu Hoàn