Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Thân nhân liệt sỹ làm đơn đề nghị cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công, nói rõ lý do xin cấp lại, có xác nhận của UBND xã.

* Bước 2:

– Nộp hồ sơ cho Ban chính sách xã.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; tập hợp hồ sơ lập danh
sách đề nghị cấp đổi Bằng TQGC chuyển về UBND huyện.

* Bước 3: Phòng LĐTBXH tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ liệt sỹ, đồng thời lập danh sách đề nghị Sở LĐTBXH xem xét giải quyết.

* Bước 4: Sở LĐTBXH kiểm tra, chuyển Cục CS NCC trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng TQGC.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp đổi Bằng Tổ Quốc ghi công.

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (tính cả thời gian chuyển hồ sơ cho cấp trên có thẩm quyền giải quyết).
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006 của Chính phủ.