Thủ tục Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất với hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất với hộ gia đình, cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.


Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và
trả kế quả thuộc UBND cấp huyện váo giờ hành chính các ngày làm việc
trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+
Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết
quả cho công dân đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên
và Môi trường ngay trong ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Phòng
Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu
hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo
hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công
dân; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thực
hiện chỉnh lý biến động vào giấy chứng nhận QSD đất có thửa đất tách,
nhập, hoặc lập thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thu
hồi giấy chứng nhận QSD đất đã cấp và cấp mới giấy chứng nhận QSD đất
cho thửa đất tách hoặc nhập thửa; cập nhật vào sổ sách chuyển kết quả
cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu
nộp cho công dân và trao kết quả cho công dân theo lịch hẹn khi công dân
xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về
QSD đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai

+ Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất ( theo mẫu).

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất 

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện giấy chứng nhận, quyết định hành chính
Lệ phí Quyết
số 96/2007/QĐ- UBND ngày 22/8/2007 cña UBND tỉnh Nghệ An về việc quy
định đói tượng, mức thu, chế độ quản lý phí địa chính, phí thẩm định cấp
giấy quyền sử dụng đất, phí khia thác và sử dụng tài liệu đất đai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung
về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái
định cư, giải quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.


Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng
đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.


Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.


Quyết định 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc
quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm
định quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.


Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng
thửa đất với đất ở.

Download file đính kèm