Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh.

Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Thân nhân của đối tượng chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

* Bước 2: Cán bộ chính sách xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện

– Trình tự: Chuyên viên Người có công tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ chính sách xã, phường, kiểm tra hồ sơ, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận,

+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho cán bộ chính sách xã, phường bổ sung hồ sơ theo quy định.

* Bước 3:

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách các đối tưọng; soạn thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

Cấp kinh phí về các xã, phường qua kho bạc nhà nước huyện, thành phố, thị xã.

* Bước 4: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội giao Quyết định cho cán bộ chính sách xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (01 bản theo mẫu)

– Giấy chứng tử do UBND xã cấp (01 bản chính);

– Thẻ Hội viên hội cựu chiến binh (01 bản phô tô công chứng).

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận.
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số : 150/2006/ NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành sau 15
ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Download file đính kèm