Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng Cựu chiến binh.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng Cựu chiến binh.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại UBND cấp xã.

* Bước 2:

– UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho cán bộ chính sách xã, phường bổ sung hồ sơ theo quy định.

* Bước 3:

– Phòng
LĐTB&XH lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng
Cựu chiến binh và chuyển hồ sơ đến Bảo hiểm Xã hội huyện.

– Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ký hợp đồng mua bảo hiểm y tế.

* Bước 4: Giao thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ chính sách xã, phường

+ Địa điểm: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Thời gian: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế ;

– Danh sách cựu chiến binh đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế (01 bản chính).

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Thẻ
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số 150/2006/ NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ, có hiệu lực thi hành sau 15
ngày kể từ ngày đăng Công báo.