Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

– Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định của pháp luật, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh lại theo quy định

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin
cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu). Trường hợp xin cấp Giấy phép xây
dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải
có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt
bằng.

– Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Bản vẽ
thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt
bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ
thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát
nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có
Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

* Số lượng hồ sơ:             01    (bộ).

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công Thương thuộc UBND huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành phố…

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí 50.000 đồng/giấy
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

* Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 16/01/2001 của Bộ Tài chính

* Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Download file đính kèm