Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sau chuyển đổi
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

UBND xã chuẩn bị hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện.

Thời gian: Theo lịch

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

– Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất thẩm định chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, những
trường hợp đủ điều thì Văn phòng dự thảo quyết định và viết, in giấy
chứng nhận trình Lãnh đạo UBND huyện ký

– Văn phòng thông báo UBND xã
để UBND xã thông báo cho các hộ gia đình nộp lại giấy chứng nhận cũ để
thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận mới.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao
Giấy chứng nhận QSD đất được cấp cho công dân theo lịch hẹn khi công dân
xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (01 bản chính, có mẫu).

+ Giấy xác nhận nguồn gốc sử dụng đất;

+ Phiếu lấy ý kiến khu dân cư;

+ Giấy giải trình tăng giảm diện tích (nếu có)

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo công chứng)

+ Thông báo niêm yết kèm theo danh sách, biên bản kết thúc niêm yết.

+ Biên bản hội đồng xét cấp đổi xét duyệt kèm theo danh sách đủ điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Quyết định thành lập hội đồng

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất.

+ Sổ quy chủ

– Số lượng hồ sơ: 02     (bộ)

Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận QSD đất
Lệ phí Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thực hiện nghĩa vụ chung của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghịđịnh số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải
quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

– Thông tư liên tịch số
30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa
vụ tài chính.

– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập,
chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

– Quyết định 96/2007/QĐ-UBND
ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức
thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất,
phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Quyết định số
146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn,

Download file đính kèm