Thị trấn Đô Lương tổ chức tổng kêt 20 năm thực hiện phong trào ” toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa” và hội thi “ Gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất năm 2020

Sáng ngày 28/6, Thị trấn Đô Lương tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tuyên dương các điển hình tiên tiến và hội thi “ Gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất năm 2020.

thi-tran4

Các đại biểu tham dự

Từ năm 2000 đến nay Thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa đến toàn thể nhân dân đầy đủ, kịp thời với 30 hội nghị, 25 cuộc phát động và bằng nhiều hình thức khác. Trong phong trào XD người tốt, việc tốt đã đẩy mạnh tuyên truyền XD các gương điển hình làm KT giỏi, người con hiếu thảo, học sinh vượt khó học giỏi.

thi-tran

Lãnh đạo  Thị trấn trao thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc

Về phong trào XD gia đình văn hóa đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và tăng số lượng gia đình văn hóa. Năm 2000 mới chỉ đạt 64% đến năm 2019 đạt 92% gia đình văn hóa, 5 cơ quan, trường học, công sở, UBND đều đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện phong trào XD thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đến nay đều đạt 25/25 tiêu chí, 7/7 khối đều có nhà văn hóa và nhà văn hóa đa chức năng. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 80% số gia đình tham gia các hoạt động thể thao, 7 khối đều đạt khối văn hóa. Phong trào XD đời sống văn hóa ở Thị trấn đã từng bước đi vào chiều sâu đạt hiệu quả tích cực và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao.

thi-tran1

Lãnh đạo Thị trấn trao giấy khen và phần thưởng cho 20 gia đình tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND thị trấn đã trao thưởng cho 6 tập thể và 20 gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa”.

thi-tran-3

Phần thi năng khiếu

Nhân ngày gia đình việt nam 28/6, Thị trấn Đô Lương đã tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc lần thứ nhất với sự tham gia của 6 gia đình. Hội thi được tổ chức bằng hình thức: màn chào hỏi, thể hiện năng khiếu và trả lời các kiến thức về gia đình.

Hữu Hoàn