Tháng 8 – Về Đô Lương vui ngày hội Thiếu niên nhi đồng.

Những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, Đô Lương lại tư bừng ngày hội dành cho thiếu niên nhi đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hội diễn văn nghệ, hội thi nghi thức đội, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, đông diễn ca múa hát tập thể không chỉ đem lại cho các em sân bổ ích dịp hè mà qua đó còn giáo dục truyền thống về đoàn về đội và những ý nghĩa lịch sử tốt đẹp của dân tộc ta.